Localitati Neamt
Neamt
Turism Neamt
Cautari Frecvente
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
City break

Parcul Naţional Ceahlău / Ceahlău National Park

Localizare:
Este situat în vestul judeţului, la 10 km vest de Bicaz şi este delimitat de văile Bistriţei, Bistricioarei, Bistrei, şi Bicazului (supraf.=5800 ha). Este constituit dintr-un sistem de culmi radiare ce converg în două puncte cu înălţime maximă: Ocolaşul Mare (1907 m) şi Toaca (1900 m).
Din punct de vedere geologic, Ceahlăul, format în Cretacic, este alcătuit din roci sedimentare de tip fliş (marne, argile, gresii, calcare şi conglomerate), care, "sculptate" de agenţii externi, au dat naştere la numeroase stânci cu forme interesante, fiecare cu legenda ei.

Puncte de atracţie
Toaca, Panaghia, Detunatele, Clăile lui Miron, Furculiţa, Piatra cu Apă, cascada Duruitoarea cu o înălţime de peste 30 m, rezervaţia cu zadă (singurul conifer cu frunze căzătoare)"Poliţa cu crini", mănăstirea de pe platou. Plante ocrotite: floarea de colţ, zada (laricele), genţiana, sângele voinicului, papucul doamnei ş.a. Endemisme: odoleanul, vulturica etc.
Ascensiunea pe Ceahlău poate începe fie de la Cabana "Izvorul Muntelui" (versantul estic), fie din staţiunea Durău sau com. Ceahlău (versantul de nord-vest), sau dinspre sud pornind din Bicazul Ardelean, dar şi pe versantul vestic pe valea lui Martin sau pe valea Bistrei. Staţiunea Durău şi cele trei cabane ("Fântânele", "Dochia" şi "Izvorul Muntelui") sunt legate printr-o multitudine de trasee turistice. Este singurul munte din România cu hram : Schimbarea la faţă (6 august).Taxa de intrare în parc este de 7 lei.

Trasee recomandate:
Traseul 1(versant sud-estic):
Cabana Izvorul Muntelui (797m) - Poiana Maicilor (1328m) - Cabana Dochia (1750 m)
Marcaj: bandă roşie
Durata de parcurgere: 6 – 7 h
Distanţa de parcurs: 9 km
Diferenţa de nivel: 953 m
Observaţii: - interzis pe timpul iernii
- grad mare de dificultate

Traseul este mai lung, dar are un caracter turistic deosebit fiind recomandabil vara şi toamna. Din faţa cabanei se traversează pe şosea pârâul Izvorul Muntelui şi se începe un urcuş domol prin pădurea de fag şi molid. Poteca urmăreşte malul stâng al pârâului Maicilor. După aproape o oră de mers se traversează Jgheabul Armenilor. De aici cărarea continuă în lungul coastei Piciorul Maicilor formând câteva serpentine, iar pe ultima porţiune devine directă şi iese în Poiana Maicilor (1326 m). Aici se află un izvor cu apă foarte bună şi Stâna Ţuţuienilor, folosită în fiecare an. Din poiană traseul continuă pe coama Piciorul Maicilor unde se alătură marcajul cu cruce albastră (traseul nr.7). După un urcuş greu se ajunge sub Turnu lui Butu (în stânga), iar în faţă se văd două stânci ascuţite , "Clăile lui Miron". Traseul se continuă pe o brână numită "La strungă" şi pătrunde într-un jgheab din care se înalţă o stâncă din conglomerat. Apoi, după ce se trece printr-o zonă cu jnepeni, se iese în golul alpin al Ocolaşului Mic. Panorama de aici este splendidă. În faţă, spre nord, se văd abrupturile Ocolaşului Mare din care s-au desprins stânci mari cu aspect de turnuri modelate de agenţii externi (ex. Coloana Dorică, în stânga). Lângă potecă, pe stânga, se află un izvor ,loc potrivit pentru popas. În continuare cărarea continuă uşor descendent prin pădure, urmăreşte curba de nivel şi, după ce depăşeşte o zonă de grohotiş aflată deasupra Fundului Ghedeonului, începe un urcuş uşor şi în câteva minute se iese pe Piatra Lată din Ghedeon. De aici şerpuieşte printre jnepeni la marginea platoului şi, după ce se trece de Piatra Lată, se ajunge pe o şa. Aici este amenajat un spaţiu pentru campare (împrejmuit şi cu toaletă). Din acest loc se vede Cabana Dochia.

Traseul 2 (versant estic):
Cabana Izvorul Muntelui (797 m) - Curmătura Lutu Roşu (1020 m) - Cabana Dochia (1750 m)
Marcaj: bandă albastră
Durată de parcurgere: 3h 30min
Distanţa de parcurs: 6 km
Diferenţa de nivel : 953 m
Observaţii: - practicabil tot timpul anului
- între Cabana Izvorul Muntelui şi drumul judeţean 155 F, marcajul este punct albastru.
- grad mediu de dificultate

Este un traseu foarte utilizat de turişti, practicabil în toate anotimpurile. Se pleacă de la cabană urmându-se poteca prin pădure pe malul stâng al părăului Izvorul Muntelui, într-un urcuş relativ uşor. După ce se traversează şoseaua asfaltată, se urmează cărarea până la punctul numit "Lutu Roşu", marcat cu o bancă şi o masă de metal. Apoi poteca îşi schimbă direcţia spre stânga şi începe să urce pe Culmea Răchitiş. După câteva serpentine, drumul continuă în lungul coastei, panta se accentuează. După aproximativ 45 de minute, la marginea unei rarişti se deschide o privelişte spre valea Izvorul Muntelui şi o parte din Piatra Lată din Ghedeon. Continuând ascensiunea se ajunge pe celălalt versant de unde se văd Vf. Toaca, Panaghia, valea Izvorului Alb şi Piciorul Sihastrului. Cărarea continuă când pe curba de nivel, când suind în serpentine de o parte şi de alta a Culmii Răchitişului. La un moment dat se întâlneşte un panou ce avertizează intrarea în rezervaţia "Poliţa cu Crini" (declarată rezervaţie ştiinţifică încă din 1941). Laricele sau zada sau crinul (Larix decidua) este singurul conifer cu frunze căzătoare. Apoi traseul continuă pe curba de nivel. După aprox. 10 minute se iese într-o poiană mică, la baza Turnului Răchitiş, unde este amenajat un loc de popas cu bănci şi mese de metal, poiană dominată de un bloc masiv de calcar numit "Piatra cu apă". La baza ei s-a format o peşteră lungă de cca.10 m. De aici se deschide o frumoasă panoramă spre Detunate, cabana Dochia şi Ocolaşul Mare. Cărarea continuă prin pădurea de molid, din loc în loc ocolind pereţi mici din conglomerate. După câteva serpentine, într-un urcuş tot mai dur se ajunge la baza stâncilor numite "Detunate". Pe ultima porţiune a traseului se traversează o zonă cu jnepeniş în amestec cu molizi şi în final se urcă până la cabană.

Traseul 3 (versant estic):
Cabana Izvorul Muntelui (797 m) - Stânca Dochiei (1185 m) - Jgheabul cu Hotar - Cabana Dochia (1750 m)
Marcaj: triunghi albastru
Durata de parcurgere: 3h 30min- 4 h
Distanţa de parcurs: 7,5km
Diferenţa de nivel: 953 m
Observaţii: - între Cabana Izvorul Muntelui şi drumul judeţean155F,marcajul este punct albastru.
- grad mediu de dificultate

Prima parte a traseului se suprapune peste traseul nr. 2 până la curmătura Lutu Roşu. De aici se parcurg aprox. 20 m spre dreapta prin pădure şi se ajunge la şoseaua Izvorul Muntelui-Durău unde se face la stânga şi se continuă drumul , aprox. 500 m , până la intersecţia cu drumul spre Izvorul Alb şi Secu. În câteva locuri de pe şosea se deschide o frumoasă panoramă spre Toaca şi Panaghia. De la intersecţie se face la stânga pe traseul marcat cu triunghi albastru, în amonte pe firul văii Izvorului Alb. Urcuşul este domol, se traversează pârâul cu mici cascade, de mai multe ori şi după ce se trece de o streaşină de calcar, pe dreapta, se ajunge într-un luminiş în care se află o stâncă mare, impresionantă, Stânca Dochiei. La baza ei este un izvor de unde se face aprovizionarea cu apă (fiind ultimul izvor de pe traseu). Traseul continuă spre stânga cu un urcuş în serpentine, trecând pe lângă stânca "Vulturul lui Traian"( pe dreapta) până la stânca numită „Santinelă” pe stânga. De aici începe urcuşul prin Jgheabul cu Hotaru. În partea de sus jgheabul se lărgeşte, loc recomandat pentru popas şi belvedere. Se continuă printr-o zonă cu jnepeniş şi afiniş, se coteşte spre stânga, urcuşul devine mai greu, dar cu un peisaj deosebit, se ajunge pe platoul Detunatelor, se face la stânga şi se ajunge la Cabana Dochia.

Traseul 4 (versant nordic):
Staţiunea Durău (800 m) - Cabana Fântânele (1220 m) - Cabana Dochia (1750 m)
Marcaj: bandă roşie
Durata de parcurgere: 3h - 3h 30min
Distanţa de parcurs: 7,5 km
Diferenţa de nivel: 950 m
Observaţii: - grad mediu de dificultate
- de la Cabana Fântânele se poate ajunge în Poiana Vesuri (Traseul nr.5),urmând un traseu marcat cu triunghi galben

La început se urcă uşor pe piciorul dintre pârâul Fântânii şi pârâul Nican printr-o pădure de molid şi fag şi câteva poieni mici. După 15 minute se intersectează drumul care face legătura dintre Durău şi Izvorul Muntelui şi se urcă prin pădure, mai domol la început şi din ce în ce mai greu până la Cabana Fântânele situată într-o poiană largă cu o privelişte cu totul deosebită. Urmează un urcuş lin printr-o pădure de brazi până la locul numit "La Morminte". De aici se urcă tot mai greu prin pădure până la o zonă deschisă dominată de stânca "Furculiţa" sau "Căciula dorobanţului". Apoi se urcă uşor printre jnepeni, în faţă se vede, magnifică, stânca "Panaghia" (80 m înălţime), se trece pe la baza ei, pe lângă vârful Toaca (1904 m), cabana meteorologică şi se ajunge pe platoul central unde se deschide o panoramă impresionantă. Cărarea ajunge pe vârful Lespezi şi, după 200 m, se ajunge la Cabana Dochia.

Traseul 5 (versant nord-vestic):
Staţiunea Durău (800 m) - Poiana Vesuri (1195 m) - Cascada Duruitoarea - Cabana Dochia (1750 m)
Marcaj: cruce roşie
Durata de parcurgere: 4h 30min - 5h
Distanţa de parcurs: 7,5 km
Diferenţa de nivel: 950 m
Observaţii: - grad mediu de dificultate.
- iarna traseul este practicabil doar până la Cascada Duruitoarea
- din Poiana Vesuri se poate ajunge la Cabana Fântânele (traseul nr.4),urmând un traseu marcat cu triunghi galben.

Este unul din primele trasee marcate din Ceahlău, străbătut şi de scriitorul Al. Vlahuţă. Se porneşte de la Hotelul Bistriţa din Durău. Se traversează un pârâu mic peste un pod de beton, se coboară în Poiana Cailor unde este exista o pârtie pentru schi. Traseul continuă într-un urcuş uşor pe lângă liziera din stânga poienii, paralel cu o mică vale, după care intră în pădure. Apoi se traversează şoseaua asfaltată dintre Durău şi Izvorul Muntelui, panta se accentuează uşor şi se ajunge în Poiana Vesuri (1195 m) unde este intersecţia cu poteca marcată cu triunghi galben care vine de la cabana Fântânele (drum de o oră). De aici, cărarea se îndreaptă spre dreapta pe curba de nivel. Se trece printr-o zonă defrişată, apoi printre blocuri mari de conglomerate, se traversează mai multe văi mici până la pârâul Rupturi. Se continuă în amonte, printre bolovani spre cascada Duruitoarea (25 m înălţime), unde este amenajat un loc de popas. Drumul se continuă prin stânga cascadei cu o pantă abruptă, dar amenajat cu scări şi balustrade de lemn. După ce poteca îşi schimbă uşor direcţia spre stânga, pădurea se răreşte şi se iese în Poiana Scăiuş. În continuare se trece pe la baza unui perete stâncos şi se ajunge deasupra lui. Se urcă pe piciorul de munte de sub Piatra Ciobanului până într-un loc deschis. Urcuşul devine tot mai dur, se traversează Jgheabul Arinişului şi se iese în Poliţa Arinişului, unde un indicator arată altitudinea de 1555 m. Accesul spre platou se face pe sub Piciorul Şchiop şi în scurt timp se ajunge la marginea golului alpin de unde se pot admira Vf. Toaca şi Piatra Ciobanului. Poteca urcă în continuare, se intersectează traseul 6 marcat cu bandă albastră, se trece pe lângă Piatra Lăcrimată şi se ajunge la Cabana Dochia.

Traseul 6 (zona de SV):
Bicazul Ardelean (580 m) – Telec (680 m) - Curmatura Stanile (1420 m) – Cabana Dochia (1750m)
Marcaj: bandă albastră
Durata de parcurgere: 7-8h
Distanţa de parcurs: 17km
Diferenţa de nivel: 1170m
Observaţii : - grad mare de dificultate

Traseul începe din centrul satului Bicazul Ardelean, din DN12C spre satul Telec de unde se face spre dreapta pe Valea Bistrei. După aprox. 2 km se iese din sat şi se trece peste 3 poduri mici din beton. Imediat după poduri se face spre dreapta pe Valea Bistrei Mici şi după aprox. 4 km începe urcuşul pe drum forestier până în Poiana Stănile (până aici se poate merge şi cu maşina). Din acest loc, unde se află un schit de călugări şi un izvor se deschide o panoramă splendidă spre Turnu lui Butu, Ocolaşul Mic, Ocolaşul Mare, Curmătura Stănile şi Piatra Sură. Traseul continuă cam 3 ore pe drumul forestier marcat cu punct roşu până la Curmătura Stănilelor. De aici se urcă destul de abrupt spre dreapta până la Culmea Crestăturii. Poteca merge spre N intrând în Jgheabul lui Vodă şi, după un uşor urcuş, se ajunge pe platoul Piciorul Şchiop unde se întâlneşte cu traseul nr.5 marcat cu cruce roşie , pe care se continuă până la Cabana Dochia.

Traseul 7 (zona de S):
Sat Neagra ( 540 m) - Curmătura Văratec (1363 m) - Poiana Maicilor (1326 m) - Cabana Dochia (1750 m)
Marcaj: cruce albastră
Durata de parcurgere: 6 - 7h
Distanţa de parcurs: 14 km
Diferenţa de nivel: 1210 m
Observaţii: -grad mare de dificultate

Traseul începe din centrul satului Neagra din DN12C pe drumul forestier de pe valea Neagra spre nord, urmăreşte în amonte malul stâng al pârâului Neagra şi după 3 km se ajunge la confluenţa cu pârâurile Neagra Mare şi Neagra Mică. Până aici s-a mers printr-o pădure de foioase, apoi se se continuă pe drumul forestier de pe Neagra Mare cotind uşor spre stânga. După aprox. 2 km de la confluenţă se întâlneşte un stâlp de marcaj ce îndrumă începerea urcuşului spre
N, spre vârful Neagra (1138 m) întâlnind în cale Stâna de la Cruce, unde este şi un izvor. Se urcă prin pădure, se ajunge în Curmătura Văratic şi apoi, în poiana Văratec (1250 m) de unde se văd Turnul lui Butu, Ocolaşul Mic şi Piatra Sură. Tot aici se intersectează traseul dinspre Poiana Maicilor, marcat cu punct roşu. Apoi poteca traversează pe curba de nivel obârşia principală a pârâului Furcituri până în Poiana Maicilor unde se intersectează cu traseul nr.1.Cărarea urmează traseul comun cruce albastră şi bandă roşie spre Cabana Dochia.
Cauta in Neamt
Bilete avion  • Bilete low cost
Atractii si zone de interes
Telecomunicatii
Elc Net SRL
Ministere
Ministerul De Interne Inspectoratul De Politie Al Judetului Neamt - Centrala
Ministerul De Interne Inspectoratul De Politie Al Judetului Neamt - Centrala
Ministerul De Interne Inspectoratul De Politie Al Judetului Neamt - Politia Municipiului - Ofiter De Serviciu
Ministerul Transporturilor Constructiilor Si Turismului Autoritatea Rutiera Romana - Agentia Neamt
Ministerul Transporturilor Constructiilor Si Turismului Autoritatea Rutiera Romana - Agentia Neamt - Secretariat
Mass Media
Deea S.R.L.
Terra Radio S.R.L.
Invatamant
COLEGIUL TEHNIC
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI
COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU
GRUPUL SCOLAR BICAZ
COLEGIUL NATIONAL ROMAN VODA
COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA
COLEGIUL TEHNIC MIRON COSTIN
Agrement
Lacul Budeşti / Budeşti Lake
Lacul Complex Dănăilă / "Complex Dănăilă" Lake
Lacul "Ferma Caritas" / "Caritas Farm" Lake
Lacul "Izvorul Muntelui" / "Izvorul Muntelui" Lake
Lacul "La Moldovean" / Liciu Pond
Lacul Simioneşti / Simioneşti Lake
Lacul Trifeşti / Trifeşti Lake
Farmacii
ALPHARMA S.R.L.
ANAFARM S.R.L.
ARTEMIS I
ARUNCUS S.R.L.
ASCO 98 S.R.L.
BELLADONA S.R.L.
BRADU S.R.L.
Etnografie
FOLCLOR COREGRAFIC / CHOREOGRAPHIC FOLKLORE
COSTUMUL POPULAR DIN JUDEŢUL NEAMŢ / THE FOLK COSTUME IN NEAMT COUNTY
MĂŞTILE POPULARE / MASKS
MEŞTEŞUGURI / TRADES IN NEAMT COUNTY
MEŞTEŞUGARI / TRADERS
CENTRE ETNOFOLCLORICE DIN JUDETUL NEAMŢ / ETHNO-FOLK CENTRE IN NEAMT COUNTY

Ghid
Informatii Generale

Asezare
În partea de nord-est a României, (partea central vestică a Moldovei), pe valea largă a Bistritei si pe valea Moldovei, până la confluenta cu Siretul, străjuit de Ceahlău.

Vecini
La nord-vest: Judetul Suceava, la est: Judetele Iasi si Vaslui, la sud: Judetul Bacău, la vest: Judetul Harghita.

Suprafată
5.836 km2 (respectiv 2,5 % din teritoriul tării).

Populatie
584.000 locuitori.

Orase
Piatra Neamt, resedintă de judet, cu 128.000 locuitori, unul din cele mai frumoase orase ale Moldovei, pe terasele din stânga Bistritei, la confluenta a două râuri: Cuejdi si Bistrita, la 345 m altitudine, înconjurat de culmile împădurite ale măgurilor Cernegura, Cozla (de 850 m), Pietricica (de 532 m), Cârloman (.. citeste mai mult